SŁONECZNA KRAINA

Ewangelickie Centrum Diakonijne
„Słoneczna Kraina”

ul. J. Dudy-Gracza 6
40-008 Katowice

+48 513 518 466
sloneczna.kraina@luteranie.pl

Konto Bank PKO BP I O/ Katowice
10 1020 2313 0000 3102 0483 3754
Parafia Ewangelicko-Augsburska
w Katowicach, ul. Warszawska 18

ZAJĘCIA STAŁE / SPECJALIŚCI

Ewangelickie Centrum Diakonijne „Słoneczna Kraina” ul. J. Dudy Gracza 6, 40-008 Katowice, www.katowice.luteranie.pl,
e-mail: sloneczna.kraina@luteranie.pl
tel.: 32 601 25 83, +48 513 518 466 czynne w godzinach pracy specjalistów
thumbnail of WLOSKIWWWthumbnail of NIEMWWWthumbnail of ANGWWWthumbnail of HISZPWWW

Mitingi Grupy NA TEXAS

bezpłatnie
thumbnail of PREAMBULA TX


Adres mailowy: texasnakatowice@gmail.com

Telefon kontaktowy 880 014 858 i 504 430 151

czwartek od godz. 18.00 do 19.30.

Pierwszy czwartek miesiąca miting otwarty.

Pierwszy i trzeci czwartek  – mitingi spikerskie


Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

bezpłatnie
thumbnail of CME_Harmonogram 2017_1_


Poniedziałek, środa, czwartek,
piątek:
08.00-15.00
Wtorek:
13:00 –20:00
Sobota:
9.00-13.00
Godziny przyjęć psychologów i prawników
są ustalane adekwatnie do indywidualnie zgłaszanych potrzeb klientów OPOPP
Współfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.


Porady ubezpieczeniowo-odszkodowawcze

bezpłatnie
Porady w zakresie czynności odszkodowawczych:• pomoc w uzyskaniu odszkodowania od firm ubezpieczeniowych z tytułu wypadków komunikacyjnych, następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia mienia prywatnego (mieszkania, domy)• pomoc w uzyskaniu odszkodowania od firm ubezpieczeniowych z tytułu strat w mieniu firmy (m.in. z tytułu ryzyk ogniowych i in. , ryzyk budowlanych, finansowych)• pomoc w pisaniu pism do firm ubezpieczeniowych w sprawie odszkodowań (w tym odwołań od decyzji firm ubezpieczeniowych)• porady w zakresie przepisów obowiązującego prawa ubezpieczeniowegotel.: +48 513 518 466, czynny w godzinach pracy specjalistów,
e-mail: sloneczna.kraina2011@gmail.com
Poniedziałek: godz. 17.00 – 19.00
Przyjdź i zapytaj


Psycholog – Terapeuta i specjalista terapii uzależnień

bezpłatnie
Ważne kontakty:
Strona internetowa Krajowego Centrum ds. AIDS: www.aids.gov.pl
Całodobowy telefon zaufania HIV/ AIDS:
AIDS zielona linia:Na świecie co 15 sekund osoba pomiędzy 15 a 24 rokiem życia zakaża się wirusem HIV
W Polsce 2 osoby dziennie dowiadują się o swoim zakażeniu. W Polsce prawie 60 % osób zakażających się, to osoby poniżej 30 roku życia.Od początku epidemii HIV w 1985 r. do końca października 2009 r. rozpoznano w Polsce 12 627 zakażeń. Pesymistyczne dane
mówią jednak o 3 razy większej liczbie osób zakażonych, czyli o 35 000. 2296 zachorowało na AIDS, z tego 1022 osób zmarło.Jak wygląda test?Rejestracja – nadanie numeru, kodu badania. Test jest anonimowy i bezpłatny.
Rozmowa z doradcą HIV AIDS.
Skierowanie na badanie.
Pobranie krwi. TEST PRZESIEWOWY ELISA IV GENERACJI, WYKRYWAJĄCY ZARÓWNO PRZECIWCIAŁA ANTY- HIV ORAZ BIAŁKO P24.
Odbiór osobisty wyniku po 2 dniach od wykonania badania.
Rozmowa z doradcą przy odbiorze wyniku.PORADNICTWO OKOŁOTESTOWE.Aby wykonać test na HIV musi minąć 12 tygodni od ostatniego ryzykownego zdarzenia. Okres ten nazywamy okienkiem serologicznym i oznacza czas od momentu zakażenia do momentu wytworzenia odpowiedniej ilości przeciwciał możliwych do wykrycia testem.Gdzie wykonać test?Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny przy Górnośląskim Stowarzyszeniu „Wspólnota” 41-500 Chorzów, Zjednoczenia 10.Punkt czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 15:00 do godz. 17:00.Tel.Jak żyć z wirusem?Jeśli wynik twojego testu okazał się dodatni, to oznacza, że wykryto u Ciebie zakażenie HIV.
Zakażenie HIV jest traktowane obecnie jako zakażenie przewlekłe. Są dostępne leki spowalniające jego rozwój. Leki
są refundowane przez NFZ.
Twój wynik testu jest anonimowy i tylko Ty decydujesz, komu zechcesz go ujawnić. Jedyną osobą, którą musisz poinformować jest partner lub partnerzy seksualni. W Poradni będziesz musiał ujawnić swoje dane, ale nie ma w Pol­sce imiennego rejestru osób zakażonych (wynik jest poufny). Twój lekarz i inni pracownicy służby zdrowia, z którymi się spotkasz, są zobowiązani do zachowania tajemnicy. Możesz czuć się bezpiecznie.tel.: +48 513 518 466, czynny w godzinach pracy specjalistów,
e-mail: sloneczna.kraina2011@gmail.com
Czwartek: godz. 18.00 – 20.00
Zgłoś się do nas!
Spotkania, konsultacje oraz terapia dla osób żyjących z HIV i AIDS oraz ich rodzin współfinansowane są ze środków budżetowych Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych”.


Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (we współpracy z CME Dzięgielów)

bezpłatnie
Czy zdarza się, że ktoś bliski:
• traktuje Cię w sposób, który Cię rani?
• obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami?
• zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają?
• popycha, uderza, szarpie?
• niszczy twoją własność?
• mówi Ci, że wie, co jest słuszne dla Ciebie?
• stale krytykuje Twoj osobę (poglądy, uczucia, pochodzenie, wykształcenie?
• mówi, że jesteś głupi/głupia, że do niczego się nie nadajesz?
• nie pozwala widywać się i rozmawiać z przyjaciółmi?
• obwinia Cię o swoje agresywne zachowanie?
• zmusza Cię do pożycia seksualnego?
• zabiera Ci pieniądze, każe o nie prosić lub nie chce ich dawać?
• grozi, że zabierze Ci wszystko (dzieci, dom, pieniądze)?
• itp.tel.: +48 513 518 466, czynny w godzinach pracy specjalistów,
e-mail: sloneczna.kraina2011@gmail.com
Poniedziałek: godz. 13.00 – 16.30 – osoba pierwszego kontaktu
godz. 17.30 – 19.30 – prawnik
Czwartek: godz. 13.00 – 16.30 – osoba pierwszego kontaktu
Godz. 15.00 – 17.00 – psycholog
Piątek: godz.
STOP przemocy!!!
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach w Ewangelickim Centrum Diakonijnym „Słoneczna Kraina”, przy ul. Dudy Gracza 6 w Katowicach, realizuje zadanie publiczne na rzecz mieszkańców miasta. Projekt: „Ograniczenie ryzyka przemocy w rodzinie”


Porady prawne

bezpłatnie
Prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo pracy, prawo gospodarcze, prawo karne i wykroczenia, postępowanie sądowe, prawo administracyjne, pomoc i ubezpieczenia społeczne.tel.: +48 513 518 466, czynny w godzinach pracy specjalistów,Nadto, w ramach specjalnej akcji informacyjnej ,,Masz Prawo”, istnieje możliwość zasięgnąć opinii adwokata we wszystkich sprawach z zakresu:1. Prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz spadkowego(m. innymi wszystkie problemy prawne związane z posiadaniem ruchomości i nieruchomości, z życiem w rodzinie,czy powstające na tle dziedziczenia ustawowego lub testamentowego), 2. Prawa karnego, karnego – skarbowego i kodeksu wykroczeń, 3. Prawa administracyjnego, budowlanego i lokalowego, 4. Prawa ubezpieczeniowego (ZUS,KRUS) – ubezpieczenia społeczne, osobowe i komunikacyjne, 4. Prawa podatkowego, 4. Prawa pracy (wszystkie aspekty związane ze stosunkiem pracy), 5. Dochodzenia roszczeń i windykacji należności.Osoby zainteresowane winny posiadać wszystkie niezbędne dokumenty łączące się ze sprawą, która dotyczy zainteresowanego lub jego najbliższej rodziny. Osoby nie mogące spełnić tego kryterium, proszone są o uprzednią konsultację z prowadzącym porady prawne we wtorek i środę.
Dyżur adwokacki w każdy piątek od godz. 15:00 do 17:00.
Wtorek: godz. 15.00 – 19.00
Środa: godz. 15.00 – 19.00
Piątek: godz. 16.00 – 18.00
MASZ PRAWO!


Punkt przeciw przemocy (dyżur psychologa)

bezpłatnie
Masz trudności z wyrażaniem swoich potrzeb?
Nie potrafisz odmówić?
Zadajesz sobie pytania:
Jak żyć?
Czego chcesz od życia?
Jak poradzić sobie z problemami?
Jak stać się pewnym siebie?
Jak panować nad emocjami?tel.: +48 513 518 466, czynny w godzinach pracy specjalistów,
e-mail: sloneczna.kraina2011@gmail.com
Wtorek: godz. 10.00 – 15.00
Zgłoś się do nas!


Gimnastyka dla kobiet

bezpłatnie
Zajęcia organizowane dla kobiet chcących poprawić sylwetkę, kondycję i ogólne samopoczucie.Serdecznie zapraszamy!tel.: +48 513 518 466, czynny w godzinach pracy specjalistów,
e-mail: sloneczna.kraina2011@gmail.com
Środa: godz. 16.30 – 17.30
Ćwicz z nami !


Porady psychologa

bezpłatnie
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach w ramach zadania współfinansowanego przez Urząd Miasta Katowice.

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób Szkoła dla Rodziców wraz z prowadzeniem punktu poradnictwa prawnego prowadzi nieodpłatne poradnictwo psychologa i pracownika socjalnego. Specjaliści dostępni są w następujących terminach

Dyżur psychologa Natalii Pastuchy-Walach

21 lipca 2017 godz. 17.00 – 20.00
22 lipca 2017 godz. 11.00 – 14.00
28 lipca 2017 godz. 17.00 – 20.00
29 lipca 2017 godz. 11.00 – 14.00
19 sierpnia 2017 godz. 11.00 – 14.00
8 września 2017 godz. 17.00 – 20.00
9 września 2017 godz. 11.00 – 14.00
22 września 2017 godz. 17.00 – 20.00
23 września 2017 godz. 11.00 -14.00
29 września 2017 godz. 17.00 – 20.00
30 września 2017 godz. 11.00 -14.00
7 października 2017 godz. 11.00 – 13.00

Dyżur pracownika socjalnego Magdaleny Wesner

14 lipca 2017 godz. 16.00 – 19.00
21 lipca 2017 godz. 16.00 – 19.00
11 sierpnia 2017 godz. 16.00 – 19.00
18 sierpnia 2017 godz. 16.00 – 19.00
16 września 2017 godz. 12.00 – 14.00
30 września 2017 godz. 12.00 – 14.00
Konsultacje odbywają się w Ewangelickim Centrum Diakonijnym „Słoneczna Kraina” ul. Dudy Gracza 6 w Katowicach


Punkt pielęgniarki środowiskowej

bezpłatnie
Pierwsza środa miesiąca: godz. 16.30 – 18.30.
Dyżur przy ul. Dudy Gracza 6
W pozostałe dni praca w terenie
po wcześniejszym uzgodnieniu
tel. 501-422-533
 


Ogólnodostępna kawiarenka internetowa

bezpłatnie
wtorek godz. 16.00 do 18.00
środa od 16.00 do 18.00
piątek 16.00 do 18.00
 


Porady dietetyka

  thumbnail of dietetyczka1www

W każdą PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA od godziny 15:30 zapraszamy na indywidualne porady dietetyka.
Zgodnie z zapotrzebowaniem pacjenta wizyta obejmuje:
• Analizę aktualnego sposobu żywienia
• Pomiar Analizatorem Składu ciała TANITA (urządzenie określa m.in. aktualną masę ciała, zawartość tkanki tłuszczowej oraz masy mięśniowej, nawodnienie organizmu, wiek metaboliczny, poziom tłuszczu wisceralnego)
• Obliczanie wskaźników dietetycznych
• Ustalanie indywidualnych zaleceń żywieniowych
• Przygotowanie diety przy redukcji masy ciała
• Przygotowanie diety w różnych jednostkach chorobowych (m.in. cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca, choroby układu pokarmowego itp.). Zalecenia również przy kilku współistniejących schorzeniach.
• Ustalanie indywidualnych jadłospisów (7 i 14 dniowych)
Istnieje możliwość umówienia się na wizytę w innym, dogodnym terminie po kontakcie telefonicznym lub mailowym.
Telefon: 796741551
E-mail: skalna.aleksandra@gmail.com

Druga środa miesiąca: godz. 16.00 – 18.00
Zapraszam serdecznie!


Koło zainteresowań dla dzieci i młodzieży

  Proponujemy zajęcia: artystyczne, komputerowe, taneczne, pomoc przy odrabianiu lekcji
Zapisy w kancelarii parafialnej lub w czasie zajęć
w Klubie Zainteresowań Ul. J.Dudy Gracza 6 w Katowicach
Wtorek: godz. 16.00 – 20.00
Środa: godz. 16.00 – 20.00
Piątek: godz. 16.00 – 20.00
 


Czytanie książek małym dzieciom

  W każdy wtorek, o godz. 17.00 zapraszamy Was do przeżywania wspólnie niesamowitej przygody! Spotkań z dobrymi książkami pełnymi pięknych, nietypowych i czasami… dziwnych ilustracji. Na naszych rodzinnych popołudniach będziemy przede wszystkim czytać, ale też poznawać książki interaktywnie: dotykać, wąchać i… naśladować dźwięki jakie wydają ich bohaterowie.Na pierwszych zajęciach czeka na Was tajemnicza walizka, w której zmieściliśmy… Lokomotywę, Abecadło, Warzywa i… Mróz oraz wiele innych ciekawych wierszy i historii!
Jeśli zastanawialiście się kiedyś jakie dobre książki czytać dziecku to spotkanie jest dla Was!
Zapraszamy maluchy z rodzicami!”
Wtorek: godz. 17.00 – 18.00
 


Spotkania Głucho-niewidomych

   
Sobota: według harmonogramu
 


„Dobra szafa” – udzielanie niezbędnego ubrania

bezpłatnie
Wydawanie odzieży w innym terminie jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z kancelarią parafialną.
Wtorek: godz. 9.00 – 13.00
Czwartek: godz. 9.00 – 13.00
ul. Warszawska 18
Zgłoś się do nas!
 


Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

  Wydawanie sprzętu rehabilitacyjnego w innym terminie jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z kancelarią parafialną.
Poniedziałek: godz. 9.00 – 17.30
Czwartek: godz. 9.00 – 13.30
ul. Warszawska 18
Zgłoś się do nas!
 


Spotkania dla osób uzależnionych od alkoholu oraz spotkania dla rodzin alkoholików

bezpłatnie
Masz trudności z wyrażaniem swoich potrzeb?
Nie potrafisz odmówić?
Zadajesz sobie pytania:
Jak żyć?
Czego chcesz od życia?
Jak poradzić sobie z problemami?
Jak stać się pewnym siebie?
Jak panować nad emocjami?Oferujemy pomoc osobom uzależnionym od alkoholu – grupa AA „Pacyfik” dla mężczyzn, oraz pomoc dla rodzin i przyjaciół alkoholików – grupa wsparcia AL-ANON „Halinka” dla kobiet.
grupa AA „Pacyfik”
Piątek: godz. 16.00 – 18.00
Piątek: godz. 18.00 – 20.00Grupa Al.-Anon „Halinka”
Poniedziałek: godz. 18.00 – 20.00
Zgłoś się do nas!


Grupa modlitewna za Izrael

   
Pierwszy piątek miesiąca: godz. 17.30 – 20.00
 za wyjątkiem wakacji.


Dyżur pracownika socjalnego

bezpłatnie
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach w ramach zadania współfinansowanego przez Urząd Miasta Katowice

Jeśli masz jakiś problem możemy Ci pomóc.  My ci podpowiemy, co możesz zrobić. Nie będziemy jednak ponosili konsekwencji tego, jaką podejmiesz decyzję. Zrobisz, jak będziesz chciał.Spotkanie z pracownikiem socjalnym w trzecią środę miesiąca:

21.02 – 16.00-20.00
21.03 – 16.00-20.00
18.04 – 16.00-20.00
16.05 – 16.00-20.00
20.06 – 16.00-20.00
 


Zajęcia Nordic walking

bezpłatnieCZwartek:
godz. 16.00 – 19.00
Zgłoś się do nas!


Wspólnota 12 krokowa, grupa: Tylko dzisiaj

bezpłatniewtorek godz. 18.00 do 20.00
Zgłoś się do nas!


Klub seniora

bezpłatnieponiedziałek godz. 13.30
Zgłoś się do nas!


Grupa wsparcia rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków Rodzice - Rodzicom

bezpłatnieco drugi czwartek wg planu. Godz. 17.00 do 19.00
Zgłoś się do nas!


Klub aktywnego seniora

bezpłatnieponiedziałek godz. 11.00
Zgłoś się do nas!


Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

bezpłatnie
thumbnail of CME_Harmonogram 2017_1_


Poniedziałek, środa, czwartek,
piątek:
08.00-15.00
Wtorek:
13:00 –20:00
Sobota:
9.00-13.00
Godziny przyjęć psychologów i prawników
są ustalane adekwatnie do indywidualnie zgłaszanych potrzeb klientów OPOPP
Współfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.


 


Celem Diakonii Kościoła, powołanej do życia przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w roku 1999, jest pomoc ludziom potrzebującym. Przy Parafii funkcjonuje Ewangelicka Stacja Diakonijna Słoneczna Kraina oferująca bezpłatne konsultacje ze specjalistami, punkt wydawania używanej odzieży, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.