SŁONECZNA KRAINA

Ewangelickie Centrum Diakonijne
„Słoneczna Kraina”

ul. J. Dudy-Gracza 6
40-008 Katowice

+48 513 518 466
sloneczna.kraina@luteranie.pl

Konto Bank PKO BP I O/ Katowice
10 1020 2313 0000 3102 0483 3754
Parafia Ewangelicko-Augsburska
w Katowicach, ul. Warszawska 18

POMOC POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Fundacja Jesteśmy dla Was drugi rok realizuje projekt współfinansowany z Ministerstwem Sprawiedliwości – Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Główny punkt pomocy Okręgu Katowice znajduje się przy ul. Dudy Gracza 6 w Katowicach, gdzie osoba pierwszego kontaktu dyżuruje codziennie. Poza Katowicami  dyżury są w Bytomiu, Chorzowie, Siemianowicach Śląskich, Świętochłowicach. Po uprzednim umówieniu się telefonicznym i spotkaniu z osobą pierwszego kontaktu, celem spisania wniosku, dostępni są nieodpłatnie  specjaliści: psycholog, terapeuta, interwent kryzysowy, prawnik. Pomagamy również, udzielając pomocy materialnej, w postaci bonów towarowych, dofinansowania do czynszów, zakupu pomocy naukowych do szkoły,  pokrywamy koszty kursów podnoszących kwalifikacje. Warunkiem uzyskania pomocy jest otrzymanie statusu osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem całodobowego telefonu o nr 690-467-178.
Zapraszamy na https://jestesmydlawas.eu/projekty-terapeutyczne-i-integracje/