SŁONECZNA KRAINA

Ewangelickie Centrum Diakonijne
„Słoneczna Kraina”

ul. J. Dudy-Gracza 6
40-008 Katowice

+48 513 518 466
sloneczna.kraina@luteranie.pl

Konto Bank PKO BP I O/ Katowice
10 1020 2313 0000 3102 0483 3754
Parafia Ewangelicko-Augsburska
w Katowicach, ul. Warszawska 18

Kontakt

Ewangelickie Centrum Diakonijne „Słoneczna Kraina”

ul. J. Dudy-Gracza 6, 40-008 Katowice

e-mail: sloneczna.kraina@luteranie.pl

tel.: 32 601 25 83, +48 513 518 466
czynne w godzinach pracy specjalistów

Jeśli Państwo chcecie wesprzeć działalność Ewangelickiego Centrum Diakonijnego

„Słoneczna Kraina”, to wpłaty na ten cel można dokonać na konto:

Katowice Bank PKO BP II O/ Katowice
Nr konta 10 1020 2313 0000 3102 0483 3754


Zapisz się do naszego newslettera. Zostaniesz poinformowany, kiedy pojawią się informacje o tym co nowego się u nas wydarzyło.


16 lutego 2011 roku działalność rozpoczęło Ewangelickie Centrum Diakonijne Słoneczna Kraina. W ośrodku przy ul. Dudy Gracza 6 w Katowicach, w którym prowadzona jest działalność charytatywna nie tylko dla mieszkańców Katowic. Prowadzone są tam placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży w postaci koła zainteresowań i pracy podwórko wejść, seniorzy spotykają się w dwóch klubach seniorow, udzielane są bezpłatne porady prawne i psychologiczne, a także realizowane są liczne projekty z zakresu pożytku publicznego.

BOŻENA POLAK – prezes, założycielka i fundator Fundacji Jesteśmy dla Was, współtwórczyni i koordynator EC Słoneczna Kraina.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2020 Wraz z Zespołem Wolontariuszy, laureatka Nagrody Błogosławionego ks. Emila Szramka  za wieloletnią działalność charytatywną, szlachetność i chrześcijańską pokorę i heroizm dnia codziennego i nieustającą troskę o godność ludzkiego trwania.

2019 Laureatka Nagrody Róży Lutra. 10.03.2019 Uhonorowana podczas nabożeństwa na rozpoczęcie 5. sesji Synodu Diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

2017 Laureatka Nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy. „Ostoja Pokoju” jest symbolem całkowitego i bezinteresownego oddania się drugiemu człowiekowi i szlachetnej działalności społeczno-charytatywnej.
Nominowana przez Urząd Miasta Katowice do Nagrody Narcyz, dla najbardziej aktywnej kobiety województwa śląskiego, która swoją pracą zawodową i działalnością społeczną rozsławia region.

2018 Kandydatura Bożeny Polak zgłoszona do udziału w konkursie „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.


https://drive.google.com/file/d/1w8LW8KYKnGiymyaCSAGujdxU8-Wd4-oK/view?ts=5a43d00c