SŁONECZNA KRAINA

Ewangelickie Centrum Diakonijne
„Słoneczna Kraina”

ul. J. Dudy-Gracza 6
40-008 Katowice

+48 513 518 466
sloneczna.kraina@luteranie.pl

Konto Bank PKO BP I O/ Katowice
10 1020 2313 0000 3102 0483 3754
Parafia Ewangelicko-Augsburska
w Katowicach, ul. Warszawska 18

WSPARCIE SŁONECZNEJ

 5954f046b7670_o,size,969x565,q,71,h,c17184

BOŻENA POLAK laureatką nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy 2017. „Ostoja Pokoju” jest symbolem całkowitego i bezinteresownego oddania się drugiemu człowiekowi i szlachetnej działalności społeczno-charytatywnej.
Czytaj więcej: http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/bytom/a/laureaci-nagrody-ostoi-pokoju-im-matki-ewy-2017-wybrani,12224589/

 

 

 

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY

Eko-konkurs plastyczny
dla dzieci i młodzieży w instytucjach
pomocy środowiskowej

Prace można nadsyłać 30 października 2018
thumbnail of eko-www
REGULAMIN

thumbnail of Załacznik nr 2 – Regulamin konkursu1  thumbnail of zaproszenie
Załacznik nr 3 - Formularz zgłoszeniowy

CO SIĘ WYDARZYŁO

02.12.2018

DOMOWE PODRÓŻE

thumbnail of Harmonogram+opis

30.11.2018

ZABAWA ANDRZEJKOWA

thumbnail of ZABAWAWWW

19.11.2018 00:00

„Mam prawa i nie zawaham się ich użyć” – zajęcia dla seniorów

thumbnail of PRAWAWWW

Ewangelickie Centrum Diakonijne Słoneczna Kraina i wrocławskie Stowarzyszenie Euro-Concret, 12 listopada .2018 o godz. 12.00 w ramach zadania publicznego „Upowszechnienie i ochrona praw konsumentów”, zaprasza do siedziby Słonecznej Krainy, ul. Dudy Gracza 6 w Katowicach, na spotkanie pt.„Mam prawa i nie zawaham się ich użyć” – zajęcia dla seniorów

Projekt realizowany jest na terenie aglomeracji wrocławskiej i katowickiej.

W ramach projektu na spotkaniu zorganizujemy BEZPŁATNE szkolenie dla seniorów z zakresie ochrony praw konsumentów. Podczas spotkania poruszana będzie tematyka nieuczciwych praktyk, technik manipulacyjnych itp. stosowanych na różnego rodzaju spotkaniach sprzedażowych, pokazach, prezentacjach przez nieuczciwe firmy, które bazują na uczciwości, ufności, otwartości, szczerości osób starszych i w sposób cyniczny naciągają seniorów na zakup zbędnych przedmiotów czy usług. Opowiemy o tym, jak nie dać się nabrać na zakup „cudownych” garnków, pościeli, leków, sprzętu medycznego itp.  Ostrzeżemy i nauczymy jak nie paść ofiarą oszustów, jak nie dać się okraść np. metodą na wnuczka, policjanta itp.; jak nie dać się nabrać na niższe rachunki za prąd, gaz czy telefon. Pokazujemy i ostrzegamy przez różnego rodzaju technikami manipulacyjnymi, którymi posługują się oszuści, nieuczciwi akwizytorzy czy fałszywi ankieterzy.

Na spotkaniu dowiedzieć się będzie można także co zrobić i gdzie szukać pomocy, w przypadku, podpisania nieuczciwej, niekorzystnej umowy na zakup produktów czy usług.

Program zajęć dla seniorów obejmuje:

1.       Podstawowe prawa konsumenta

2.       Zagrożenia finansowe związane z kupnem polisolokat, kredytów w obcej walucie i obligacji korporacyjnych

3.       Podstawowe aspekty prawa umów – praktyczne wskazówki,

4.       Jak reklamować towary czyli omówienie gwarancji i rękojmi,

5.       Umowy zawierane na odległość – co należy wiedzieć,

6.       Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa, a nieuczciwe praktyki podczas pokazów, przy sprzedaży usług telekomunikacyjnych, prądu, gazu itp.

7.       Zwrócenie uwagi na zagrożenia jakie mogą spotkać członków rodzin młodzieży szczególnie konsumentów-seniorów.

 

Każdy Uczestnik zajęć otrzyma bezpłatne materiały promocyjne (torby płócienne na zakupy).

Spotkania z seniorami prowadzą wykwalifikowani prawnicy, na co dzień w swojej pracy stykający się z problemami osób starszych  w zakresie praw konsumenckich i udzielający pomocy osobom poszkodowanym.

18.11.2018 00:00

DOMOWE PODRÓŻE

thumbnail of Harmonogram+opis

17.11.2018

Odkryj PoMoc w sobie

17.11.2018 r. Mogę, chcę, dam radę – warsztat dot. wzmacniania mocnych stron i zasobów, nauka realizacji własnych celów

Projekt współfinansowany przez Miasto Katowice

8.15-10.15 grupa wsparciowo-interwencyjna (praca na aktualnych problemach uczestników spotkania)/indywidualna konsultacja z interwentem

10.15-10.30 przerwa

10.30-13.00 warsztat edukacyjny/trening (tematyczny zgodnie z programem)

13.00-13.30 przerwa

13.30-15.00 zajęcia socjoterapeutyczne (bajkoterapia, muzykoterapia, arteterapia, relaksacja, praca z grami planszowymi i karcianymi)

17.11.2018 00:00

Odkryj PoMoc w sobie

Listopad  2018

Spotkanie grupy odbywało się w sobotę 17 listopada  od godz. 8.00-15.00. Po bloku związanym z dzieleniem się aktualnymi problemami i sytuacjami oraz wsparciem przeszliśmy do warsztatów MOGĘ, CHCĘ, DAM RADY-związanych ze  wzmacnianiem mocnych stron i zasobów oraz nauką realizacji własnych celów. Osoby obecne na spotkaniu indywidualnie pracowały nad strategią osiągania celów ( co robić, jak to zrobić, moje zasoby ( umiejętności, talenty , które ułatwią realizację zadania, ludzie, którzy mogą mi pomóc). Następnie wzięli udział w warsztacie plastycznym i  przy użyciu farb i palców przedstawili  siebie jako mocne, stabilne drzewo. Po prezentacji swoich wytworów ćwiczenie to zostało  omówione , a w dyskusję zaangażowali  się wszyscy uczestnicy zajęć.  Po części warsztatowej  prowadzący odczytał opowiadanie dotyczące umiejętnego korzystania z własnych zasobów i  wiary we własne możliwości i zdolności. W pracy z grupą wykorzystano następującą  książkę – „Bóg zawsze znajdzie ci pracę”.

05.11.2018 00:00

Spotkanie w Klubie Książki Perła w koronie

Książka Zygmunta Miłoszewskiego „Jak zawsze” zaskakuje. Poznaliśmy tego pisarza jako autora książek o tematyce sensacyjnej a tu mamy dobrą powieść o współczesnej Polsce pokazanej jednak z perspektywy 55 lat. Autor dokonuje czasowego przewrotu

odmładzając bohaterów, dając im drugą szansę przeżycia swojego życia z bagażem

doświadczeń sprzed 50 lat w innej rzeczywistości historycznej.

Czy uda im się nie popełnić tych samych błędów? Czy pójście inną drogą zapewni im szczęście?

Podobnie z Polską. Czy inna rzeczywistość 1963 roku sprawi, że lepiej się rozwinie?

Czy wykorzysta swoją szansę, czy będzie jak zawsze.

Jedna z uczestniczek Klubu powiedziała, iż czytając miała wrażenie, że ma przed oczyma współczesną Polskę. Tyle tam analogii i odwołań. Książka nie kończy się optymistycznie. Oby nasza rzeczywistość w realu miała inny finał.

Małgorzata Sznicer

01.11.2018 00:00

Pamiątka Umarłych

godz. 10.00 – nabożeństwo na cmentarzu

24.10.2018 00:00

Wolontariuszka z Hiszpanii

Od początku września gościmy w Słonecznej Krainie wolontariuszkę Sonię, która przyjechała z Hiszpanii na wolontariat w ramach projektu Galeuropa. W Słonecznej Krainie prowadzi zajęcia z dziećmi, seniorami, pomaga pedagogom ulicy. Doucza też młodzież uczęszczającą do liceum, związaną z ECD Słoneczna Kraina z języka hiszpańskiego. Jej pomoc jest niezbędna.
Wolontariat jest prowadzony w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wolontariatu.

Galeuropa to projekt, którego inicjatorem i liderem jest organizacja Xeracion z Hiszpanii. Jego uczestnikami są młodzi mieszkańcy Galicji, którzy wyjeżdżają na trzymiesięczne praktyki zagraniczne. Wyjazd ma pomóc im w rozwijaniu umiejętności miękkich, przydatnych na rynku pracy. W tegorocznej edycji Galeuropa w sumie kilkunastu Hiszpanów wyjechało na praktyki do Włoch, Wielkiej Brytanii oraz Polski.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10