SŁONECZNA KRAINA

Ewangelickie Centrum Diakonijne
„Słoneczna Kraina”

ul. J. Dudy-Gracza 6
40-008 Katowice

+48 513 518 466
sloneczna.kraina@luteranie.pl

Konto Bank PKO BP I O/ Katowice
10 1020 2313 0000 3102 0483 3754
Parafia Ewangelicko-Augsburska
w Katowicach, ul. Warszawska 18

WSPARCIE SŁONECZNEJ


5954f046b7670_o,size,969x565,q,71,h,c17184

BOŻENA POLAK laureatką nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy 2017. „Ostoja Pokoju” jest symbolem całkowitego i bezinteresownego oddania się drugiemu człowiekowi i szlachetnej działalności społeczno-charytatywnej.
Czytaj więcej: http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/bytom/a/laureaci-nagrody-ostoi-pokoju-im-matki-ewy-2017-wybrani,12224589/

 

 

 

 

 

 

CO SIĘ WYDARZYŁO

21.10.2018

DOMOWE PODRÓŻE

thumbnail of Harmonogram+opis

21.10.2018 00:00

Domowe Podróże

Już w najbliższą niedzielę 21 października od godz. 15.00 do ECD Słoneczna Kraina, ul. Dudy Gracza 6 w Katowicach zapraszamy rodziców lub dziadków z dziećmi na drugie spotkanie tegorocznych Domowych Podróży. Tym razem nauczymy się stworzyć las w słoiku. Projekt Naboo nauczy nas jak posadzić rośliny w słoiku i jak je pielęgnować. Animatorzy nauczą nas jak  spędzać czas razem z dziećmi bawiąc się w nowe gry i zabawy. Wspólne zabawy ruchowe nauczą nas jak pokonywać własne ograniczenia, dostrzec ukryte talenty. Największą atrakcją tego dnia będzie możliwość wspólnego budowania różnych konstrukcji z klocków Lego. Każde dziecko będzie mogło na pamiątkę zabrać ze sobą jeden mały element swej budowli.

20.10.2018

Odkryj PoMOc w sobie

20.10.2018 r. Radzę sobie ze stresem – trening radzenia sobie ze stresem. Projekt współfinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Katowice

8.15-10.15 grupa wsparciowo-interwencyjna (praca na aktualnych problemach uczestników spotkania)/indywidualna konsultacja z interwentem

10.15-10.30 przerwa

10.30-13.00 warsztat edukacyjny/trening (tematyczny zgodnie z programem)

13.00-13.30 przerwa

13.30-15.00 zajęcia socjoterapeutyczne (bajkoterapia, muzykoterapia, arteterapia, relaksacja, praca z grami planszowymi i karcianymi)

15.10.2018 00:00

Spotkania z seniorami - promocja zdrowia psychicznego

Dnia 15 października 2018r. odbyły się kolejne zajęcia warsztatowe adresowane dla seniorów zamieszkałych na terenie Śląska. Grupa przedpołudniowa pracowała nad zagadnieniami szeroko rozumianej psychiki ludzkiej, jej cechami które ukształtowane są również za sprawą kultury i nastrojów społecznych. W wyniku inspiracji tekstem – wywiadem, w dyskusji uczestnicy doszli do wspólnych wniosków, m.in. takich, że sposób planowania przestrzeni publicznej odzwierciedla potrzeby ludzi oraz poziom świadomości ich potrzeb wewnętrznych, a podatność na manipulację (powszechną w reklamach) koreluje dodatnio z brakiem umiejętności otwartego prezentowania swoich poglądów i lęku przed oceną. Zajęcia z psychologiem prowadzone były w ramach projektu Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym współfinansowanym przez Urząd marszałkowski

15.10.2018 00:00

Promocja zdrowia psychicznego - spotkanie z seniorami

Druga grupa warsztatowa, adresowana do seniorów zrzeszonych w różnych instytucjach wsparcia pracowała ćwicząc sprawność procesów poznawczych: pamięć krótkotrwałą, kojarzenie, uwagę a także koordynację wzrokowo – ruchową. Zajęcia odbyły się w atmosferze zabawy i lekkiej rywalizacji co sprzyjało zwiększeniu zaangażowania uczestników do wykonywania poszczególnych ćwiczeń i zadań. Pozytywny nastrój udzielał się wszystkim.

 

Warsztaty zostały zrealizowane w Ewangelickim Centrum Diakonijnym „Słoneczna Kraina” w Katowicach przy finansowym wsparciu środków Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego w ramach programu „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”. Edycja w roku 2018r.

08.10.2018 - 12.10.2018

WARSZTATY TEATRALNE

thumbnail of periawww

07.10.2018

DOMOWE PODRÓŻE

thumbnail of Harmonogram+opis

15.09.2018

Odkryj PoMoc w sobie

Umiem dbać o relację – warsztat dot. uczenie się lepszego pełnienia różnych ról (partnerskich, rodzicielskich)

8.15-10.15 grupa wsparciowo-interwencyjna (praca na aktualnych problemach uczestników spotkania)/indywidualna konsultacja z interwentem

10.15-10.30 przerwa

10.30-13.00 warsztat edukacyjny/trening (tematyczny zgodnie z programem)

13.00-13.30 przerwa

13.30-15.00 zajęcia socjoterapeutyczne (bajkoterapia, muzykoterapia, arteterapia, relaksacja, praca z grami planszowymi i karcianymi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10